Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

 Als u ziek wordt, probeert u natuurlijk zo snel mogelijk te herstellen. Helaas lukt dat niet altijd direct. Gelukkig ontvangt u (als u een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever) nog wel salaris. Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) minimaal 70% van uw loon door, zolang het dienstverband nog loopt. Loopt uw arbeidsovereenkomst af terwijl u nog ziek bent? Dan stopt de werkgever met loonbetaling. U kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen. De gevolgen hiervan kunt u via deze link inzichtelijk maken. 

Als u na 2 jaar nog niet aan het werk bent , wordt bekeken of u een arbeidsongeschiktheiduitkering kunt krijgen. U komt dan in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Vaak betekent dit dat u na 2 maanden nog maar 70% van u salaris ontvangt. Dit lijkt veel, maar spaart u op dit moment 30%? Zo niet dan heeft u dit geld wel nodig en komt u bij arbeidsongeschiktheid geld te kort. Graag maken wij in gesprek duidelijk wat de consequenties voor u persoonlijk zijn bij arbeidsongeschiktheid. Uiteraard nemen wij dan ook werkeloosheid en overlijden mee. Vaak duurt dit gesprek niet meer dan een uur. U ontvangt dan ook een analyserapport waarin staat welke risico's u precies loopt. U kunt dan zelf bepalen welke risico's u wilt lopen en welke u wilt verzekeren. Uiteraard geven u duidelijk advies welke risico's u kunt lopen en welke risico's onverantwoord zijn.

Klik hier voor een voorbeeldrapport.