Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

 Als u ziek wordt, probeert u natuurlijk zo snel mogelijk te herstellen. Helaas lukt dat niet altijd direct. Gelukkig ontvangt u (als u een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever) nog wel salaris. Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) minimaal 70% van uw loon door, zolang het dienstverband nog loopt. Loopt uw arbeidsovereenkomst af terwijl u nog ziek bent? Dan stopt de werkgever met loonbetaling. U kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen. De gevolgen hiervan kunt u via deze link inzichtelijk maken. 

Als u na 2 jaar nog niet aan het werk bent, wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheiduitkering. U komt dan in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Vaak betekent dit dat u na 2 maanden nog maar 70% van u salaris ontvangt. Dit lijkt veel, maar spaart u op dit moment 30%? Zo niet dan heeft u dit geld wel nodig en komt u bij arbeidsongeschiktheid geld te kort. Graag maken wij in gesprek duidelijk wat de consequenties voor u persoonlijk zijn bij arbeidsongeschiktheid. Uiteraard nemen wij dan ook werkeloosheid en overlijden mee. Vaak duurt dit gesprek niet meer dan een uur. U ontvangt dan ook een analyserapport waarin staat welke risico's u precies loopt. U kunt dan zelf bepalen welke risico's u wilt lopen en welke u wilt verzekeren. Uiteraard geven u duidelijk advies welke risico's u kunt lopen en welke risico's onverantwoord zijn.

Klik hier voor een voorbeeldrapport.

Ook de AFM (toezichthouder voor de financiële sector) heeft speciale aandacht voor de woonlastenverzekering en en hier hiervoor een speciale webpagina voor consumenten gemaakt met de vraag of een woonlastenverzekering nuttig voor u is. Klik hier voor de site van de AFM. Op de verzekeraar Callas waarmee wij samenwerken heeft de AFM geen kritiek.