Geld & Woning

Beloningsbeleid

Transparant beloningsbeleid

De medewerkers binnen het Geld & Woning Franchising netwerk worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. In een enkel geval en afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat een medewerker een gedeeltelijke variabele beloning ontvangt.
Of een medewerker in aanmerking komt voor een variabele beloning en wat de hoogte van die variabele beloning dan is, is afhankelijk van een aantal criteria. De variabele beloning bedraagt echter in geen enkel geval meer dan 20% van het vaste salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van consument en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.