Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij naar een optimale klanttevredenheid. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. Om te zorgen dat je alsnog tevreden bent hebben we binnen Geld & Woning een klachtenprocedure opgesteld. Je kunt jouw klacht melden via dit klachtenformulier. Na ontvangst van het klachtenformulier gaan we aan de slag om jouw klacht te behandelen waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.

Uiteraard gaan we ervan uit dat we samen de klacht kunnen oplossen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan kun je de klacht indienen bij het KIFID. Het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is een onafhankelijk orgaan en heeft als doel problemen op te lossen tussen consumenten en de dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van een Geschillencommissie. Zo helpt KIFID consumenten en ondernemers om tot een oplossing te komen, als alternatief voor de rechter.