Hoe werkt een deposito?

Door Geld & Woning

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag ‘vast’ bij een bank. Dit doe je tegen een vooraf afgesproken rente en periode.

Lange of korte termijn

Meestal krijg je bij een spaardeposito meer rente dan op een spaarrekening. Er zijn langetermijn spaardeposito’s met een looptijd van 1 tot en met 20 jaar. En er zijn kortetermijn spaardeposito’s, waarvan de looptijd korter is dan een jaar. De rente staat vast. Je bent dus verzekerd van een bepaalde renteopbrengst.

Tussentijdse opname

Zo lang het spaardeposito loopt, kun je in principe niet bij je geld. Bij een aantal banken kun je in de tussentijd je geld helemaal niet opnemen. Bij andere banken moet je een boete betalen als je tussentijds geld opneemt.

Uitzonderingen opname

Veel banken maken wel uitzonderingen op deze regel als je het geld nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen, gaat samenwonen of gaat trouwen. Of als de rekeninghouder overlijdt.

Contractrente-op-rente

Bij de meeste deposito’s wordt de rente periodiek uitgekeerd op de tegenrekening. Het is beter als de rente wordt bijgeschreven op het deposito. Dan krijg je het rentepercentage van de depositorekening.
Dit is zo bij:

  • Centraal Beheer
  • CKV (België)
  • Euram Bank (Oostenrijk)
  • Kiarna en Nordax Bank (Zweden)
  • Orange Bank en Younited (Frankrijk)

De genoemde buitenlandse banken opereren in Nederland via bemiddelaar Raisin.

Keuze bijschrijven of uitkeren

Nóg beter vinden wij het als je kunt kiezen tussen bijschrijven of uitkeren. Dit is zo bij de deposito’s van ASN Bank, SNS en Rabobank DoelSparen. Maar als de rente op de rekening DoelSparen wordt bijgeschreven, geldt voor die rente een eigen rentetarief dat hoort bij de resterende looptijd.

Eens gekozen, blijft gekozen

Heb je gekozen voor een deposito waar de rente wordt bijgeschreven? Maar wil je de rente tóch tussentijds opnemen? Dan ben je in het beste geval opnamekosten kwijt. Maar er zijn ook deposito’s waarbij je tijdens de looptijd niet meer aan je geld kunt komen. Denk daar dus goed over na als je kiest voor een deposito.

Uitkering van de rente

De meeste banken keren de rente 1 keer per jaar uit. Centraal Beheer doet dat maandelijks. Veel buitenlandse banken keren de rente pas aan het einde van de looptijd uit. Het gaat dan om banken die hun deposito’s aanbieden via bemiddelingsplatform RAISIN. Bij Yapi Kredi bank kun je hiervoor kiezen, in ruil voor een hogere rente. Bij ASN Bank, RegioBank, SNS en Credit Europe Bank heb je de keuze tussen uitkering per maand of per jaar. Bij ASN, RegioBank en SNS krijg je bij een maandelijkse uitkering wel een lagere rente.

Minimuminleg

Als je een spaardeposito wilt openen, moet je vaak een minimumbedrag van tussen de €250 en €2500 storten. Bij de Anadolubank en Rabo DoelSparen heb je geen minimuminleg. Bij de meeste buitenlandse banken die in ons land actief zijn via Raisin, moet je minimaal €5000 of €10.000 inleggen. Bij de Italiaanse CiviBank is dat zelfs €20.000.
Wil je rente per maand ontvangen? Dan moet je bij ASN Bank, RegioBank en SNS minstens €5000 inleggen. Bij Credit Europe Bank is dat zelfs €20.000.

Automatische verlenging

Meestal valt het tegoed na de looptijd vrij op je tegenrekening. Maar let op: bij CiviBank, Credit Europe Bank en Yapi Kredi Bank wordt het deposito automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden. Tenzij je zelf op tijd aangeeft dat het geld naar je tegenrekening moet worden overgemaakt.

Deposito versus Spaarrekening

Een deposito levert vaak een hogere rente op dan een spaarrekening. Maar er zitten ook beperkingen aan een deposito. De belangrijkste verschillen op een rij:

  • De rente van een spaardeposito staat voor de hele looptijd vast. Terwijl die op een (kinder)spaarrekening variabel is. Een wijziging in rente kan dan zowel positief als negatief uitpakken.
  • Bij deposito’s staat het spaargeld gedurende de gekozen looptijd vast. Bij de meeste (kinder)spaarrekeningen kun je het spaargeld tussentijds opnemen.
  • Bij deposito’s kun je kiezen uit verschillende looptijden.
  • Bij een deposito is het niet mogelijk om geld bij te storten tijdens de looptijd. Met uitzondering van Rabo DoelSparen. Een deposito is dan ook niet geschikt om steeds het zakgeld of verjaardagsgeld op te storten.