Verduurzamingslening

Door Geld & Woning

Versnelcoalitie zet zich in voor verduurzamingslening

Een nieuwe samenwerking van partijen uit de markt en de publieke sector vormt samen de Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen. Zij zetten zich in voor een nieuw type verduurzamingslening. Hierbij is het uitgangspunt energiebesparing. De Versnelcoalitie
bestaat uit de partijen De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), Dynamic Credit, BNP Paribas Personal Finance en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Deze samenwerking heeft de overtuiging dat marktpartijen een belangrijke rol kunnen spelen om een brede groep woningeigenaren te bereiken. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het maken van specifieke berekeningen. Die berekeningen zijn op basis van gevalideerde rekenmethodes en voorgestelde leennormen opgesteld door de VFN in samenwerking met het Nibud. De Versnelcoalitie gelooft ook dat zij woningeneigenaren kan ondersteunen bij het vaststellen of een verduurzamingslening een geschikte financieringsoplossing is. Ook kan zij
helpen deze aan te vragen.

Groen kader stellen

“Een hypotheek kan in bepaalde gevallen snel in de kosten lopen, behalve op een ‘natuurlijk moment’ van een verhuizing of verbouwing”, aldus de coalitie. Zij geeft aan dat de persoonlijke lening bij veel mensen een nog redelijk onbekend alternatief is, maar het eigenlijk een heel logische keuze is voor duurzame investeringen. De Versnelcoalitie wil deze manier van lenen nog beter laten aansluiten bij de verduurzamingsopgave en stelt daarom een nieuw type verduurzamingslening voor. Bij dit nieuw type lening is de energiebesparing als uitgangspunt genomen.

Garantie vanuit overheid

De Versnelcoalitie geeft aan twee aanvullende acties van de overheid nodig te hebben om de verduurzamingsdoelstelling halen. Als eerste wenst zij een helder, gestandaardiseerd leenkader voor verduurzamingsleningen. Dit moet helpen om de verduurzamingslening goedkoper en meer toegankelijk te maken. De VFN heeft hiervoor een voorstel neergelegd.
De tweede actie bestaat uit ondersteuning voor geldverstrekkers bij het breed aanbieden van betaalbare groene leningen door risicoafdekking van dit nieuw type lening. Het voordeel hierbij is dat het net als bij de Nationale Hypotheek Garantie zal leiden tot een lagere rente en meer bescherming voor de consument. De Versnelcoalitie geeft aan, “Dit kan bijvoorbeeld door via de NHG ook garanties af te geven voor verduurzamingsleningen”.
De coalitie gelooft ook dat betere informatievoorziening en financieel aantrekkelijkere voorwaarden voor verduurzaming nodig zijn om zo meer woningbezitters in beweging te krijgen.